Dit is onze privacyverklaring

Heb je vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens?  
Contact

1. Wij zijn Patroon Legal Design

De initiatiefnemers van de groene arbeidsovereenkomst. Heb je vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Neem dan contact met ons op via savannah@patroonlegaldesign.com

2. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

En andere relevante privacywetgeving.

3. Wij verwerken gegevens (maar het liefst zo min mogelijk)

De gegevens die wij verwerken

Gegevens van de werkgever
bedrijfsnaam
• adres bedrijf

We verwerken deze gegevens om:

• de groene arbeidsovereenkomst te genereren.

magic removal

⚙️ verwerker

Gegevens van de contactpersoon
voor- en achternaam
• e-mailadres

• de groene arbeidsovereenkomst te genereren.
• de groene arbeidsovereenkomst te e-mailen.
• de contactpersoon op de hoogte te houden
van updates van de groene arbeidsovereenkomst

Gegevens van de werknemer
voor- en achternaam
• adres
• functie
• salaris
• ingangsdatum contract
• einddatum contract
• proeftijd

• de groene arbeidsovereenkomst te genereren.

magic removal

⚙️ verwerker

Contactformulier
gegevens die je invult in het contactformulier, zoals je e-mailadres

• contact op te nemen en jouw vraag te beantwoorden.

magic removal

magic removal

deze gegevens worden automatisch verwijderd zodra de groene arbeidsovereenkomst is gemaild naar de contactpersoon van de werkgever.
⚙️ verwerker
van deze gegevens zijn wij de verwerker. De werkgever is de verwerkingsverantwoordelijke.
Gronslagen en bewaring van de gegevens

Wij mogen  de bovenstaande gegevens verwerken omdat
• dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
• wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Bijvoorbeeld voor het verwerken van de gegevens die wij ontvangen via het contactformulier. 

Wij bewaren de gegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Voor de gegevens over de werknemer geldt dat wij deze verwijderen zodra we de groene overeenkomst hebben gemaild.

4. Wij gebruiken geen cookies die jouw toestemming vereisen.

5. Wij delen alleen gegevens met derden als dat noodzakelijk is.

We maken gebruik van derde dienstverleners voor de hosting van deze website en gegevensopslag. Soms is het noodzakelijk om gegevens met deze (sub)verwerkers te delen. Wij hebben met al onze (sub)verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van de gedeelde gegevens.

6. Wij beschermen jouw gegevens.

We bewaren alleen:
• het e-mailadres van de contactpersoon van de werkgever
• de bedrijfsnaam van de werkgever. 

We bewaren deze gegevens in een afgeschermde omgeving, die alleen toegankelijk is met een wachtwoord. Onze softwarepartners hebben een ISO 27001 en SOC2 certificaat.

7. Wij kunnen deze privacy policy wijzigen.

Je vindt de meest recente versie op deze website. Als we de privacy policy ingrijpend veranderen, dan vermelden we dit op de website.

8. Wij zijn bereikbaar voor vragen of verzoeken.

De betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verzamelen kunnen altijd:
• verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten.
• verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen.
• verzoeken om een kopie van de gegevens die we verwerkt hebben.
• verzoeken om een kopie van de gegevens door te sturen.
• hun toestemming voor het verwerken van de gegevens intrekken.
• bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens.
• een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als de betrokkene denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken.

Dit zijn onze contactgegevens:

Patroon Legal Design B.V.
Hamerstraat 19-I
1019 JT Amsterdam
hallo@patroonlegaldesign.com
www.patroonlegaldesign.com

Aangemoedigd door

Over de makers

Patroon combineert juridische kennis met goed ontwerp. En maakt juridische overeenkomsten die gemaakt zijn om te worden begrepen.

lees meer